Poziv članom ČD Novo mesto

k plačilu članarine Čebelarskemu društvu Novo mesto za leto 2022, v višini:

  • Novi člani ČD NM + ČZS: 55 EUR (za ČZS 15 EUR) – REVIJA
  • Člani ČD NM + ČZS: 55 EUR (za ČZS 36 EUR) – REVIJA,
  • Člani istega gospodinjstva: 20 EUR (za ČZS 10 EUR) – NI REVIJE,
  • Podporni člani ČD NM: 20 EUR (vse ostane ČD NM) – NI REVIJE,
  • Invalidi in člani nad 80 let: 39 EUR (za ČZS 20 EUR + dokazilo o starosti, oz. invalidsko spričevalo) – REVIJA,
  • Dijaki in študenti (redni, izredni): 15 EUR (celoten znesek za ČZS) – NI REVIJE
  • Krožkarji: 15 EUR (celoten znesek za ČZS + potrdilo mentorja) – REVIJA
  • Častni člani: Ne plačujejo članarine

Prosimo vas, da članarino poravnate do zadnjega februarja 2022 na:
TRR čebelarskega društva Novo mesto – 02970-0018301058.

Šifra namena: OTHR, v namen napišite samo priimek in ime, če je še za družinskega člana tudi njegovo ime, skupno sme biti NAJVEČ 35 znakov. Za sklic navedite 00 2022, BIC banke (SWIFT) je LJBASI2X.

Vsi ki ste članarino že poravnali smatrajte poziv za brezpredmeten. Članarino blagajnik NE BO pobiral !

Takoj, ko se vzpostavijo pogoji, skličemo občni zbor. O dnevu boste pravočasno obveščeni.


Terenska svetovalca

Vinko Sajtl
041/546 528

Franc Kobe
051/307-415