VABILO k oddaji vzorcev medu

Kmetijski inštitut Slovenije poziva vse čebelarje k brezplačni oddaji vzorca medu v analizo ostankov antibiotikov in akaricidov v medu (Paket 2). Vzorce lahko v brezplačno analizo oddajo vsi čebelarji, ki v obdobju 2020-2022 še niso oddali vzorca, tudi ne v analizo kakovostnih parametrov po pravilniku o medu (Paket 1).

Podrobnosti si lahko preberete v priloženih dokumentih.


Terenska svetovalca

Vinko Sajtl
041/546 528

Franc Kobe
051/307-415