OBVESTILO O IZOBRAŽEVANJU!!!

Zadeva: Obvestilo za čebelarje o izvedbi programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe v programskem letu 2024

Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, bo v programskem letu 2024 na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravil izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe (Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in Programa pod intervencije izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, pogodba z MKGP št. 2330-23-111022).

Urniki izobraževanja bodo objavljeni na spletnih straneh Veterinarske fakultete UL in Čebelarske zveze Slovenije. O izobraževanju bodo obveščena tudi čebelarska društva pristojne NVI enote, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Izobraževanje NVI, Kraj izobraževanjaNaslovOblika izobraževanjaDatumUraod-doIzvajalec in kontakt za prijave
Društveni čebelnjak ČD Novo mesto v Gabrju pod GorjanciAzijski sršen in tropilelaPredavanje21.3.202416:00-17:30Izvajalka: Monika Kozar, dr. vet. med. Prijave: g. Kobe Francfranc.kobe@gmail.comali na:051 307 415

Do izobraževanj so upravičeni le udeleženci, ki so že vpisani v register čebelnjakov. Čebelarji boste za izpolnitev evidenčnih listov na izobraževanju potrebovali G-MID številko, zato jo imejte s seboj.

Za udeležbo je nujna prijavana telefon ali elektronski naslov, ki je naveden v urniku ob posameznem predavanju.

Vsak udeleženec izobraževanja bo moral izpolniti evidenčni list izobraževanja ter po zaključku izobraževanja še anketni vprašalnik. S seboj imejte G – MID številko čebelnjaka. Potrdilo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano vsem udeležencem, ki so vpisani v centralni register čebelnjakov. Potrdilo o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča. O vseh podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju.


Terenska svetovalca

Vinko Sajtl
041/546 528

Franc Kobe
051/307-415