Čebe​larsko društvo Novo mesto

Predstavitev

Društvo je bilo ustanovljeno 28. 7. 1907 in deluje na teritorialnem območju občine Novo mesto. Trenutno društvo šteje 135 članov, ki večinoma čebelarijo v AŽ panjih. Društvo se v lokalni skupnosti povezuje z drugimi sorodnimi društvi in organizacijami, predvsem MO Novo mesto , Kmetijsko šolo Grm - Center biotehnike in turizma, Nacionalnim Veterinarskim Inštitutom enota Novo mesto, ter krovno čebelarsko organizacijo, Čebelarsko zvezo Slovenije.

Vsi člani društva se s pristopno izjavo zavežejo, da bodo spoštovali pravila društva in splošno zakonodajo o društvih. Dopolnjen in spremenjen Statut društva je potrjen s strani UE Novo mesto, z Odločbo številka 215-37/2020-6, z dnem 2. 7. 2020. 

V društvo  se lahko včlanite s pomočjo PRISTOPNE IZJAVE. Obrazec, ki se odpre (.pdf) preprosto izpolnite v brskalniku in dokument natisnite ali pa shranite. Shranjeni dokument lahko v Adobe Reader ponovno odprete in podpišete (na pametnem telefonu ali tablici) in ga pošljete na naš spletni naslov posta@cebelarjinm.si.


Grafična podoba društva

Grafično podobo društva predstavlja slika gospe Marice Trček, ustvarjene za namen prvega ocenjevanja medu v Novem mestu. Slika je hkrati glavni motiv priznanj, diplom in spletišča čebelarskega društva. 

Drugi dve podobi sta dva logotipa čebelarskega društva Novo mesto, delo gospoda Aleša Goloba. Prvi za uporabo na spletišču in drugi za označevanje društvenih dokumentov, kot logotip v glavi dokumenta.

Terenska svetovalca

Vinko Sajtl
041/546 528

Franc Kobe
051/307-415