Vabilo na občni zbor ČD Novo mesto

Vsi člani Čebelarskega društva Novo mesto vljudno vabljeni na letni Občni zbor društva in volilno konferenco za mandatno obdobje 2022 – 2026. Občni zbor bo v petek, 8. aprila 2022 s pričetkom ob 16. uri, v prostorih Kmetijske šole Grm – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto (GPS 45.83285, 15.18997).

Dnevni red občnega zbora je:

  1. Otvoritev zbora in izvolitev organov občnega zbora
  2. Poročila o delu društva v letu 2021
  3. Razprava o poročilih in sprejem poročil
  4. Volitve novega upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
  5. Program dela in finančni načrt za leto 2022
  6. Podelitev priznanj članom društva
  7. Sprejem novih članov v društvo
  8. Razno

Naj vse ponovno opomnimo, da ukrepi za zajezitev COVID-19 še vedno veljajo, upoštevati moramo tako razdaljo, kot nošenje zaščitne maske, kakor tudi vse ostale ukrepe, ki pomagajo preprečiti širjenje bolezni.

Naj medi!


Terenska svetovalca

Vinko Sajtl
041/546 528

Franc Kobe
051/307-415