Denar kmalu na računih čebelarjev!

Zahteva Čebelarske zveze Slovenije , da se čebelarjem prizna dodatek zaradi podražitve energentov bo kmalu realizirana! Še enkrat hvala poslanki Mateji Udovč za vložen prvi amandma,  hvala  MKGP in celotni Vladi RS za dopolnitev in sprejem amandmaja !

Odločbe za finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu

Agencija je pričela z izdajo odločb za finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu. Skupaj bo izdanih približno 9.700 informativnih odločb in izplačan približno 1 milijon evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli do 8. 4. 2022.

https://www.gov.si/novice/2022-04-01-pricenja-se-izdaja-odlocb-za-financno-nadomestilo-zaradi-vpliva-povecanja-cen-energentov-v-cebelarstvu/

Lep pozdrav,

Boštjan Noč, predsednik ČZS


Terenska svetovalca

Vinko Sajtl
041/546 528

Franc Kobe
051/307-415