Organi Društva

  Vodstvo čebelarskega društva Novo mesto sestavlja upravni odbor, nadzorni odbor ter častno razsodišče. Od 26. 1. 2018 so člani vodstva za mandatno obdobje 2018 - 2022 naslednji:

Upravni odbor

Predsednik
Franc Kobe
Podpredsednik
Tone Režek
Blagajnik
Simon Rukše
Tajnik
Aleš Golob
Člani UO
Jože Brulc
Rafko Cerovšek
Alojz Derganc 
Pavel Golob 
Jože Hočevar 
Franc Judež
Branko Lobe
Albert Murn
Vinko Rukše

Nadzorni odbor

Predsednik
Tadej Burger

Člana

Miroslav Može
Jože Mušič

Častno razsodišče

Predsednik
Anton Derganc

Člana
Mira Šetina
Rudi Vidmar

Praporonoša

Jože Hočevar

Terenska svetovalca

Vinko Sajtl
041/546 528

Franc Kobe
051/307-415