Čebelnjak društva

Čeb elnjak društva se gradi na podlagi sklepa občnega zbora  in je v zaključni fazi izgradnje. Le še malenkosti nas ločijo od svečane otvoritve ....

Vstopi